CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN
Thanh toán chuyển khoản

 • MB Quân đội
  Stk: 3344556666666
  Ctk: Le Xuan Thao
 • Techcombank
  Stk: 19022957830018
  Ctk: Le Xuan Thao

  Giao hàng thanh toán (COD) – Chỉ áp dụng với khách hàng đã có lịch sử giao dịch tối thiểu một (1) lần thành công.